[Opentaal-discussie] Afkortingen

r.baars r.j.baars
Di Nov 21 08:56:43 CET 2006


Uit de oogst heb ik alles wat op een punt eindigt verzameld, en uitgezocht
om vast te stellen of het een bekende afkorting is.

Daarbij heb ik het woordenlijst.org en het woordenboek gebruikt om te
checken.

Er is dus een lijstje met geldige afkortingen (waarvan sommige wel heel
kort), en een lijstje met niet-geode afkortingen (waaraan iik bij sommige
echt twijfel ...) Zowle het lijstje bekende afkortingen (kunne van nut
zijn biij OOO bijvoorbeeld) en twijfelachtige, bied ik hieronder aan ter
lering, vermaak en evt verder verwerking.

Goedgekeurd :
W.
m.a.w.
bijv.
a.u.b.
nl.
c.q.
o.a.
e.d.
t.a.v.
prof.
ca.
mr.
o.m.
blz.
p.a.
o.i.
vnl.
voorz.
drs.
et al.
ing.
p.
n.v.t.
q.q.
m.m.
ds.
a.m.
dr.
b.d.
t.g.v.
v.h.
Mgr.
s.v.p.
r.-k.
red.
jl.
c.
zgn.
enz.
evt.
jr.
zg.
nr.
m.u.v.
e.k.
m.b.t.
d.w.z.
i.p.v.
i.c.
d.m.v.
mw.
i.v.m.
o.l.v.
P.D.
R.P.
ll.
ir.
A.D.
p.r.
J.C.
m.i.
e.a.
fr.
i.s.m.
p.p.
n.a.v.
a.s.
t.b.v.
t.o.v.
mln.
n.l.
w.o.
S.J.
afd.
m.n.
Z.K.H.
i.o.
dhr.
mevr.
excl.
a.i.
H.K.H.
m.b.v.
c.a.
e.o.
i.h.a.
i.h.b.
t.w.
H.H.
w.g.
p.j.
o.g.v.
dd.
m.i.v.
Br.
t.z.t.
gem.
t.l.v.
cie.
p.m.
o.i.d.
a.b.
i.t.t.
d.d.
o.v.v.
arr.
N.O.
z.g.
M.H.
verg.
A.C.
v.v.
vlg.
d.i.
c.s.
Z.H.
v.d.
Ned.
I.M.
div.
pag.
dir.
geh.
N.W.
H.M.
i.v.
N.H.
jhr.
Stct.
afz.
p.o.
t.o.
e.v.
L.B.
incl.
vgl.
vs.
etc.
j.
p.w.
resp.
Z.
a.h.w.
z.s.m.

Twijfelgevallen (mijn eigen selectie) op volgorde van meest naar minst
gebruikt:
Willen jullie kijken of jullie er ook zinnige afkortingen tussen zien
zitten en deze dan in een woordenboek opzoieken of ze daadwerkelijk
bestaan/ goed zijn ?

mvg
Ruud

Stcrt. = Staatscourant
Stb. = Strafboek
b.v.
Th. = Theodoor (wat doe je met zo iets ..)
wnd. = waarnemend
dhr. = de heer
m.e.r. = ?
St.
nov. = november ?
e.e.a. = een en ander
bb.
o.b.v. = op basis van
a.g.v. = als gevolg van
s.z.
gg.
w.v.
p.g.
m.v.v.
n.b. = nota bene (fout)
n.s.
kk.
i.o.v.
d.s.
v.w.b.
nn.
Gebr.
p.g.p.
mrd.
Ph. = Philosopical (US titel)
u.a.
rr.
n.v.
bew.
c.e.
Ktr.
cfm. = conform
p.v.
diss.
v.o. = voortgezet onderwijs ?
l.o. = lichamelijke opvoeding ?
Uitv.
g.m.
t.h.v. = ter hoogte van
s.c.
bd.
f.t.e. = full time equivalent
vb.
w.b. = wat betrreft ?
dec. = december
c.s.e.
ac.
onbep. = onbepaald/onbeperkt ?
annum.
bep.
v.w.o.
h.v.b.
a.e.
onr. = onroerend ?
wns.
a.c.
p.i.
i.k.v.
i.o.m. = in overleg met
i.r.t. = in relatie tot
j.o.
di.
i.h.k.
z.d.
afh.
prod.
Cult.
sign.
verv.
wijz.
b.o.l. = beroeps opleidende leerweg
vrijw. = vrijwillig
lft.
gesub.
medew. = medewerker
d.t.v. = door tussenkomst van/door toedoen van
v.o.t.
e.c.i.
curs.
n.m.m. = naar mijn mening
cum.
huish. = huishoudelijk
techn. = technisch
i.w.t.
cycl.
v.k.a.
p.o.i.
inst.
i.b.a.
bf.
diagn.
n.t.b. = nader te beoordelen/niet te beoordelen
v.m. = voormiddag ?
h.k.h.
cfr. = conform ?
t.v.
aut.
s.e.
c.i.f.
Ngl.
dzz. = dezerzijds ?
w.c.
Kwal.
ea.
bouwk. = bouwkundig
t.e.m.
er`.
zk?k.
zgz.
gold`.
Chay.
Drasj.
onbel.
sted.
vrml.
Gew.
p.s.
w.e.
P.v.E.
k.d.
dw.
invl.
motiv.
afgeh.
Neg.
Pos.
w.a.o.
a.w.f.
Ont.
p.v.e.
vg.
ihb.
p.v.o.
v.a.k.
D.8.f.
a.a.w.
V.d.E.
p.e.p.
willy.
Tours.
k.i.
z.o.
gb.
Z.v.o.
v.s.o.
More information about the Opentaal mailing list